Asema, asema, asema, asema on keskeinen pokerissa, aivan kuten sijainti on ratkaiseva, kun valitset kiinteistöä. Kokemuksen karttuessa asetamme sen usein etusijalle, jopa elintärkeiden tekijöiden, kuten käden todellisen arvon, edelle! Positiopohdintojen tiukka noudattaminen on välttämätöntä kaikille menestyväksi pyrkiville nettipokerin pelaajille, sillä ne ohjaavat heidän lähestymistapaansa kohti optimaalista strategiaa hyödyntämällä hyväksi koettua ja testattua perinteistä viisautta. Pokerissa, kuten elämässäkin, on kuitenkin monimutkaisuutensa. Olosuhteet eivät välttämättä aina kohtaa odotetulla tavalla, varsinkin kun otetaan huomioon nettipokerin luontainen monimutkaisuus. Ennakoiva tietoisuus monista erityistilanteista pöydän ulkopuolella kannattaa, jotta emme jää yllättymään tai keksi pyörää uudelleen. Erityisesti aseman – tai joskus aseman ulkopuolella olemisen – merkityksen ymmärtäminen ennen floppia tehtävän korotuksen ja sitä seuraavan jatkopanostuksen aikana, kun kolme tai useampi pelaaja näkee flopin, on välttämätöntä. Tämä usein esiintyvä skenaario saattaa aluksi tuntua intuition vastaiselta, ja siksi sitä on syytä harkita tarkkaan. Huolimatta siitä, että asema on ensiarvoisen tärkeä ja vaatii äärimmäistä kunnioitusta päätöksenteossa, useimmat pelaajat luulevat luonnostaan, että se on aina elintärkeää, pohtimatta sen enempää mitään näennäisesti ulkoisia olosuhteita.

Tutustutaanpa klassiseen skenaarioon, jossa hyökkääjä hyökkää ennen floppia, ja tutkitaan, miten oma ja kolmannen pelaajan asema voi vaikuttaa käden kulkuun. Kun me, buttonilla oleva pelaaja, ja big blind olemme ainoat pelaajat, jotka maksavat keskipositiossa olevan pelaajan preflop-korotuksen, on houkuttelevaa pitää asemaamme edullisena molempia jäljellä olevia pelaajia vastaan. Mutta mitä yleensä tapahtuu seuraavaksi, kun floppi tulee tällaisessa yleisessä tilanteessa?

Jatkopanos Roolileikki…

Nettipokerissa, etenkin pienemmillä panoksilla, pelaajat usein väistävät pre-flop hyökkääjää, jolloin he käytännössä antavat tälle puheenvuoron jatkaa rooliaan. Näyttää lähes pakolliselta, että soittaja tarkistaa ja pre-flop-korottaja tekee toisen panoksen säilyttääkseen vauhdin ja kontrollin. Näin ollen BB, joka toimii ensimmäisenä, tekee yleensä checkin, ja lähes ennalta arvattavan jatkopanostuksen jälkeen olemme seuraavana vuorossa. Ensi silmäyksellä näyttää siltä, että molempien pelaajien asema antaa meille hyödynnettävissä olevan edun. Todellisuus saattaa kuitenkin asettaa meidät mahdollisesti hankalaan tilanteeseen! Hyökkääjän panostuksen jälkeen me toimimme seuraavaksi. Tässä vaiheessa kuitenkin BB:llä on aseman puolesta etulyöntiasema tässä flopin jälkeisessä panostuskierroksessa, ei meillä. Lisäksi olemme pelaajan, jolla saattaa olla vahva käsi, jota hän on edustanut alusta alkaen, ja BB:n, joka katsoi sopivaksi maksaa alkuperäisen korotuksen, välissä. Näin ollen BB, vaikka hän on alun perin epäedullisimmassa asemassa, käyttää nyt valtaa päättämällä panostuksen, kun hänellä on tietoa vastustajan osoittamasta sitoutumisesta. Buttonilla olemme edelleen hieman pimennossa ennen floppia korottajan käden vahvuudesta ja BB:n aikomuksista. Tarkistivatko he automaattisesti, jos floppi jäi väliin, vai jäivätkö he vahvan käden varaan ja antoivat naapurinsa kasvattaa potin heidän puolestaan? Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka meillä saattaa teknisesti olla asema, huomaamme tekevämme päätöksiä ilman täyttä ymmärrystä, ironisesti jumissa keskellä.