Pokeri vetoaa pelaajiin eri tavoin, erityisesti käteispelien ja alkupöydän panosten osalta. Jotkut pelaajat vaativat pöydän maksimirajan käyttämistä, kun taas toiset tyytyvät vain minimirajaan. Voittojen maksimointi on vahva syy pelata aina täydellä pinolla, mikä takaa huomattavat voitot, kun arvokas käsi on varmistettu. Miksi esimerkiksi tyytyä 4 dollarin voittoon tasku-ässillä, kun täysi pino voi taata 10 dollaria? Täydet pinot tarjoavat myös joustavuutta ja enemmän vaihtoehtoja käden aikana. Toisaalta short stackin harrastajat saattavat suosia tätä strategiaa, koska heidän pelikassaansa on rajoitettu tai he ovat erityisen taitavia short stackin pelaamisessa, mikä voi aiheuttaa haasteita full stackin pelaajille. Molemmat strategiat etuineen ja haittoineen eivät ole yleispäteviä, ja ne voivat olla tilannekohtaisia.

Midstack-pokeri

Mid-size stack eli midstack-pokeria voidaan pitää mediaanivalintana, joka on tässä määritelty 60-75 Big Blindin väliseksi, mutta se ei silti useinkaan saa paljon huomiota pinokokoa koskevissa keskusteluissa. Pelaajat pyrkivät yleensä ääripäihin: täyteen tai lyhyeen pinoon, joilla kummallakin on oma käyttötarkoituksensa ja strategiansa. Tämän keskitien huomioiminen voi olla arvokasta, sillä se voi sekoittaa positiivisia ja lieventää negatiivisia piirteitä molemmista päistä. Vaikka se ei ehkä tarjoa samaa voittopotentiaalia kuin isot pinot eikä minimoi riskiä siinä määrin kuin lyhyet pinot, se voisi tarjota tasapainoisen, kompromisseja tekevän lähestymistavan, joka tarjoaisi hieman parhaita maailmoja.

Keskikokoisella pinolla pelaamisen edut

Puuttumatta odotusarvon monimutkaisuuteen, ei ole automaattisesti totta, että perinteinen 100BB:n täysi pino on +EV-strategia – se on yleissopimus, ei tieteellisesti määritetty optimi. Esimerkiksi 60BB:n pino mahdollistaa edelleen kunnon pottien voittamisen verrattuna short stackingiin, mutta samalla se vähentää varianssia pienentämällä potentiaalista riskiä. Kun otetaan huomioon usein esiintyvät klassiset matchupit, kuten QQ vs. AK, mid-stacking voi tarjota lisäturvaa. Se tarjoaa puskurivaraa, lisää joustavuutta pelivalintoihin ja voi helpottaa vuorovaikutusta vaihtelevien pinokokojen kanssa. Vaikka sekä lyhyillä että suurilla stäkeillä on erityisiä menetelmiä eri stäkkikokojen käsittelyyn, optimaaliset pelit keskikokoisia stäkkejä vastaan voivat olla epäselviä, ja tavanomaiset strategiat voivat menettää tehonsa niitä vastaan. Keskipinojen käyttö minimoi myös syvien pinojen asiantuntijapelaajien etua, ja kokemuksen lisääntyessä voimme jopa manipuloida suuria pinoja omaksi eduksemme. Midstackingia tutkiville shortstack-pelaajille syntyy selkeitä etuja, kuten lisää joustavuutta ja mahdollisuus käyttää big stack -strategian periaatteita ilman maksimaalista sisäänostoa. Kun otetaan huomioon nykyinen suuntaus kohti pienempiä avauksia, midstacking sopii hyvin tähän yhteyteen.